top of page

NIPT Test ราคาเท่าไหร่? เหมือนกับการตรวจ NIFTY ไหม?


NIPT Test ราคาเท่าไหร่ ต่างกับ NIFTY อย่างไร และใครควรตรวจ NIPT Test บ้าง

คุณพ่อคุณแม่หลายท่านที่กำลังวางแผนครอบครัว เตรียมมีลูกหรือวางแผนตั้งครรภ์ อาจคุ้นหูคุ้นตากับคำว่า ตรวจ NIPT และ ตรวจ NIFTY ที่ชื่อเรียกค่อนข้างคล้ายกันนั้น ก็อาจะเกิดความสงสัยว่า การตรวจ NIPT และการตรวจ NIFTY นั้นเหมือนหรือต่างกันอย่างไร ทั้งยังมีข้อส่งสัยว่าการตรวจ NIPT Test ราคาเท่าไหร่ และใครควรตรวจบ้าง คำถามเหล่านี้นับเป็นคำถามยอดฮิต ที่คุณพ่อและคุณแม่ต่างต้องการคำตอบ เพราะการตั้งครรภ์เป็นช่วงเวลาที่สำคัญ และเต็มไปด้วยความหวังสำหรับครอบครัวทุกครอบครัว การตรวจวิเคราะห์ทางพันธุกรรมอย่าง NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing) ได้เป็นทางเลือกยอดนิยมสำหรับการคัดกรองความผิดปกติทางโครโมโซมของทารกในครรภ์ บทความนี้จะทำให้คุณเข้าใจถึงความสำคัญของการตรวจ NIPT, NIPT และ NIFTY คือการตรวจเดียวกันหรือไม่, ราคาที่เกี่ยวข้อง และเหตุผลที่คุณแม่ตั้งครรภ์ควรพิจารณาการตรวจนี้

NIPT Test คืออะไร

NIPT Test ราคาเท่าไหร่? เหมือนกับการตรวจ NIFTY ไหม?

NIPT Test (Non-Invasive Prenatal Testing) เป็นกระบวนการทางการแพทย์ที่ใช้ในการตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภ์ แบบไม่ต้องผ่าตัด โดยใช้ตัวอย่างเลือดของมารดา มีความแม่นยำสูงในการตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซม เช่น ดาวน์ซินโดรม (โครโมโซมคู่ที่ 21), พาทัวซินโดรม (โครโมโซมคู่ที่ 13) และเอ็ดเวิร์ดซินโดรม (โครโมโซมคู่ที่ 18) โดยไม่เป็นอันตรายต่อทารกในครรภ์

สาเหตุที่เกิดความผิดปกติของโครโมโซม

ความผิดปกติของโครโมโซมเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในจำนวนหรือโครงสร้างของโครโมโซม สาเหตุส่วนใหญ่มาจากความผิดปกติในการแบ่งเซลล์หรือปัจจัยทางพันธุกรรม

โครโมโซมคือชุดของเส้นใยพันธุกรรมที่ประกอบด้วย DNA ที่ปรากฏในเซลล์ของร่างกายของเราขณะตั้งครรภ์มีหลายปัจจัยที่ทำให้เกิดความผิดปกติในโครโมโซม โดยปัจจัยที่สามารถเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของโครโมโซมได้แก่:

 • ความผิดปกติในการแบ่งเซลล์: ความผิดปกติในกระบวนการแบ่งเซลล์หลังปฏิสนธิ หรือขั้นตอนแรกของการพัฒนาเซลล์สามารถทำให้เกิดความผิดปกติในโครโมโซมได้

 • สายพันธุกรรมที่ผิดปกติ: มีสายพันธุกรรมที่ผิดปกติที่ทำให้เกิดความผิดปกติของโครโมโซม ซึ่งอาจมาจากการสับเปลี่ยนสายพันธุกรรม ความผิดปกติของโครโมโซมอาจได้รับมาจากการถ่ายทอดทางพันธุกรรม ซึ่งหากมีประวัติคนในครอบครัวเคยเป็นโรค ก็มีโอกาสที่จะมีความผิดปกติของพันธุกรรมมากขึ้น

 • ความผิดปกติในการแยกโครโมโซมคู่ที่ 18: ความผิดปกติในการแยกโครโมโซมคู่ที่ 18 (เอ็ดเวิร์ดซินโดรม) อาจทำให้เกิดการผิดปกติร้ายแรงในทารก

 • อายุของแม่: อายุของแม่มีผลต่อความเสี่ยงในการเกิดความผิดปกติของโครโมโซม โดยเฉพาะในการตั้งครรภ์ในวัยที่มากกว่า 35 ปี จะมีความเสี่ยงในการมีทารกที่มีความผิดปกติเพิ่มขึ้น

การตรวจ NIPT สามารถคัดกรองโรคใดได้บ้าง

การตรวจ NIPT สามารถตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมหลายชนิด แต่ที่เด่นชัดคือความสามารถในการคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซม เช่น Trisomy 21 (Down syndrome) และ Trisomy 18 (Edwards syndrome) และ Trisomy 13 (Patau syndrome) ซึ่งเป็นโรคที่ส่งผลต่อพัฒนาของทารกในครรภ์และมีผลกระทบในระยะยาวต่อการดำรงชีวิต

การตรวจ NIPT ต่างกับ การตรวจ NIFTY อย่างไร

คุณพ่อคุณแม่หลายท่านที่กำลังค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม หรือการตรวจคัดกรองหาความผิดปกติทางโครโมโซมของทารกในครรภ์อยู่ อาจมีความเข้าใจว่ามีวิธีที่เป็นที่นิยมอยู่ 2 วิธี นั่นคือ การตรวจ NIPT และการตรวจ NIFTY แต่อันที่จริงแล้ว ทั้งการตรวจ NIPT และการตรวจ NIFTY นั้นก็คือวิธีการตรวจ NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing) เช่นเดียวกัน โดย NIFTY นั้นคือผลิตภัณฑ์ชุดตรวจและบริการตรวจ NIPT ยี่ห้อหนึ่งนั่นเองค่ะ

การตรวจ NIPT ต่างกับการเจาะน้ำคร่ำ อย่างไร

การตรวจ NIPT (Non-Invasive Prenatal Testing) เป็นการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางโครโมโซมของทารกในครรภ์ก่อนคลอด หากผลพบว่ามีความเสี่ยงสูงต้องตรวจยืนยันด้วยการเจาะน้ำคร่ำ การตรวจ NIPT สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10-18 สัปดาห์ โดยนำตัวอย่างเลือดของคุณแม่มาใช้ในการตรวจ และไม่มีความเสี่ยงต่อการแท้ง

ส่วนการเจาะน้ำคร่ำ Amniocentesis เป็นการตรวจวินิจฉัยความผิดปกติทางโครโมโซมของทารกในครรภ์ก่อนคลอด โดยจะใช้ตัวอย่างจากการเจาะน้ำคร่ำ ซึ่งจะมีความเสี่ยงต่อการแท้งและการติดเชื้อสูง

ตรวจ NIPT ที่ MomGuard Thailand สถาบันตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรมชั้นนำในไทย

MomGuard Thailand เป็นหนึ่งในสถาบันตรวจคัดกรองความผิดปกติของโครโมโซม ด้วยเทคโนโลยีตรวจ NIPT ชั้นนำในไทย ที่นอกจากจะตรวจความผิดปกติทางโครโมโซมของทารกก่อนคลอด และตรวจทราบเพศทารกได้แล้ว MomGuard ยังสามารถตรวจหาความผิดปกติได้ทุกคู่โครโมโซม (ตั้งแต่คู่ที่ 1-22) และสามารถตรวจความผิดปกติของโครโมโซมเพศ (คู่ 23) ได้อีกด้วย นอกจากนี้ MomGuard ยังมีการตรวจคัดกรองความผิดปกติทางพันธุกรรมของทารกแรกคลอด หรือ IMS Test ซึ่งมีอยู่ในแพ็คเกจ MomGuard Protect Premium ที่มั่นใจในความแม่นยำของการตรวจที่มีมากกว่า 99%

ตรวจ NIPT ที่ MomGuard Thailand มีข้อดีอย่างไร

การตรวจที่ MomGuard Thailand มีความแม่นยำสูง ความเสี่ยงต่ำ และยังได้รับคำแนะนำจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มาดูกันว่าข้อดีของบริการตรวจ NIPT ที่ Momguard มีอะไรบ้าง

 • ปลอดภัยต่อคุณแม่ และทารกในครรภ์ เพราะตรวจจากเลือดคุณแม่เพียง 8-10 มล. เท่านั้น

 • แม่นยำ และมีความถูกต้องมากกว่า 99%

 • รวดเร็ว สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10-18 สัปดาห์

 • ตรวจ NIPT ราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับคุณภาพ และความปลอดภัยที่ได้รับ

 • เพิ่มการตรวจความผิดปกติโรคทางพันธุกรรมของทารกแรกเกิด อย่างโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก 21 ยีน และโรคพันธุกรรมสูญเสียการได้ยินแต่กำเนิด 6 ยีน

 • ส่งตรวจที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยใช้เทคโนโลยี NGS (Next Generation Sequencing) ภายใต้ Platform ILLUMINA ของ USA

 • มีมาตรฐาน ได้รับมาตรฐานจาก College of American Pathologists (CAP) จากประเทศสหรัฐอเมริกา

โปรโมชั่น NIPT test ราคาสุดพิเศษสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์

NIPT Test ราคาเท่าไหร่? เหมือนกับการตรวจ NIFTY ไหม?

หากคุณพ่อคุณแม่กำลังมองหาสถานที่ตรวจคัดกรอง NIPT test ราคาสุดพิเศษ เราขอแนะนำที่ MomGuard Thailand สถาบันตรวจคัดกรองโครโมโซมสำหรับคุณแม่ตั้งครรภ์ชั้นนำที่มาพร้อมเทคโนโลยีการตรวจที่ทันสมัย นอกจากนี้ เรายังมาพร้อมโปรโมชันตรวจ NIPT สุดพิเศษ ในราคาสุดคุ้ม เริ่มต้นเพียง 13,990 บาท จากปกติ 18,900 บาท ในแพ็คเกจ MomGuard Protect Plus โดยจะได้รับการตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมของทารกครบทั้ง 23 คู่ และหากเข้ารับบริการในวันที่ 25 ของแต่ละเดือน จะได้รับโปรโมชั่นราคาพิเศษเพียง 8,990 บาทเท่านั้น ติดต่อเราได้แล้ววันนี้เพื่อขอคำแนะนำ

ติดตามข้อมูลข่าวสารและโปรโมชั่นดีๆ จาก MomGuard Thailand ที่

Instagram: momguard_nipt


ดู 106 ครั้ง

Comments


bottom of page