top of page

ดาวน์ซินโดรม กับ ออทิสติก เหมือนกันไหม? จะตรวจได้ยังไง?

คุณแม่หลายท่านอาจมีความสงสัยเกี่ยวกับความผิดปกติของดาวน์ซินโดรม กับ ออทิสติก ว่าเหมือนกันหรือไม่ ตรวจโครโมโซมได้หรือป่าว วันนี้มาไขความข้องใจกันค่ะ


ดาวน์ซินโดรม กับ ออทิสติก เหมือนกันไหม? จะตรวจได้ยังไง?

เด็กที่มีภาวะดาวน์ซินโดรมและออทิสติกจะมีปัญหาเกี่ยวกับพัฒนาการและการเรียนรู้ แต่มีสาเหตุที่ทำให้เกิดความผิดปกติที่แตกต่างกัน

ดาวน์ซินโดรม เป็นความผิดปกติด้านจำนวนของโครมโซมคู่ที่ 21 เกินมา 1 แท่ง ส่งผลต่อร่างกายและสติปัญญาของทารก ซึ่งดาวน์ซินโดรมจะสัมพันธ์กับอายุของคุณแม่ที่เพิ่มขึ้น

สำหรับออทิสติกนั้น เป็นโรคที่มีความผิดปกติของสมอง ที่ปัจจุบันยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัด


การตรวจหาความผิดปกติ ปัจจุบันสามารถตรวจคัดกรองหาความเสี่ยงและตรวจวินิจฉัย ดาวน์ซินโดรมของลูกน้อยได้ตั้งแต่ตอนอยู่ในครรภ์ การตรวจคัดกรองหาความผิดปกติสามารถตรวจได้ด้วยวิธีการ NIPT (Non-invasive prenatal test) ตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10 สัปดาห์ขึ้นไป สำหรับการตรวจวินิจฉัยดาวน์ซินโดรม ในกรณีจำเป็นต้องเจาะน้ำคร่ำ

สำหรับ ออทิสติก ยังไม่สามารถตรวจได้เมื่อลูกอยู่ในครรภ์จะสามารถทำได้เมื่อคลอดออกมาแล้วมีพัฒนาการที่ผิดปกติจากเด็กทั่วไป วินิจฉัยโดยคุณหมอจากประวัติพัฒนาการของเด็ก พฤติกรรมของเด็ก และการประเมินทางร่างกาย เนื่องจากยังไม่มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการหรือการทดสอบที่จำเพาะเพื่อใช้ในการตรวจได้


ตรวจ NIPT หรือ ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม กับ MomGuard ดีอย่างไร?

  • ปลอดภัยต่อคุณแม่ และทารกในครรภ์

  • แม่นยำ และมีความถูกต้องมากกว่า 99%

  • รวดเร็ว สามารถตรวจได้ตั้งแต่อายุครรภ์ 10-18 สัปดาห์

  • ราคาไม่แพง เมื่อเทียบกับคุณภาพ และความปลอดภัยที่ได้รับ

  • เพิ่มการตรวจความผิดปกติโรคทางพันธุกรรมของทารกแรกเกิด อย่างโรคพันธุกรรมเมตาบอลิก 21 ยีน และโรคพันธุกรรมสูญเสียการได้ยินแต่กำเนิด 6 ยีน

  • ส่งตรวจที่ประเทศเกาหลีใต้ โดยใช้เทคโนโลยี NGS (Next Generation Sequencing) ภายใต้ Platform ILLUMINA ของ USA

  • มีมาตรฐาน ได้รับมาตรฐานจาก College of American Pathologists (CAP) จากประเทศสหรัฐอเมริกา

สอบถามรายละเอียดการเตรียมความพร้อมก่อนมีบุตร หรือโปรแกรมการตรวจดาวน์ซินโดรมเพิ่มเติมได้ที่

Tel 02-579-1965

Mobile:: 091-705-6754

Facebook: momguardthailand

LINE OA: @‌momguard

IG: momguard_niptดู 114 ครั้ง

Comentários


bottom of page