top of page

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนให้คุณแม่ตั้งครรภ์ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนให้หญิงตั้งครรภ์ทุกอายุ ทุกสิทธิ์ เข้ารับการตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ครอบครัว


กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนให้คุณแม่ตั้งครรภ์ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม

“ที่ผ่านมา กรมอนามัยได้จัดทำแนวทางการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ก่อนคลอดในหญิงตั้งครรภ์ เพื่อเป็นแนวทางการให้บริการ ตามกระบวนการคุณภาพแก่หน่วยบริการ โดยครอบคลุมการให้การปรึกษา ทางพันธุศาสตร์ การตรวจกรองด้วยวิธี Quadruple Test การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอด การยุติการตั้งครรภ์ และการดูแลเด็กกลุ่มอาการดาวน์ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันและให้หน่วยบริการจัดระบบเครือข่ายบริการแบบครบวงจร โดยสามารถเรียกเก็บเงินชดเชยได้ตามรายการกิจกรรมบริการ…”


นายแพทย์สุวรรณชัย


กรมอนามัย หนุนหญิงตั้งครรภ์ทุกวัย ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม เตรียมความพร้อมให้ครอบครัวกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สนับสนุนให้หญิงตั้งครรภ์ทุกอายุ ทุกสิทธิ์ เข้ารับการตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ครอบครัว


นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กลุ่มอาการดาวน์หรือดาวน์ซินโดรม เป็นโรคความผิดปกติทางพันธุกรรมชนิดหนึ่งซึ่งพบได้บ่อย ที่เกิดความบกพร่องของร่างกายและสติปัญญาโดยมีอุบัติการณ์ของกลุ่มอาการดาวน์เท่ากับ 1 : 800 ของทารกแรกเกิด พบได้กับทุกกลุ่มอายุของหญิงตั้งครรภ์ ในแต่ละปีประเทศไทยมีเด็กเกิดใหม่ ปีละประมาณ 600,000 คน จะมีทารกแรกเกิดที่เป็นกลุ่มอาการดาวน์ ประมาณปีละ 750 ราย ถ้าไม่มีระบบบริการตรวจคัดกรองในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ ซึ่งเด็กกลุ่มนี้จะมีค่าใช้จ่ายที่นอกเหนือจากการเลี้ยงดูปกติสูงถึงรายละ 2,500,000 บาท โดยผู้ปกครองของเด็กต้องรับภาระค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ถือเป็นภาระที่หนักมากสำหรับครอบครัวที่ไม่พร้อม จึงควรมีการตรวจค้นหาแต่เนิ่น ๆ ว่า ทารกในครรภ์มีภาวะเสี่ยงอยู่ในกลุ่มอาการดาวน์หรือไม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่ครอบครัวด้วย


นายแพทย์สุวรรณชัยกล่าวต่อไปว่า ที่ผ่านมา กรมอนามัยได้จัดทำแนวทางการตรวจคัดกรองกลุ่มอาการดาวน์ก่อนคลอดในหญิงตั้งครรภ์ เพื่อเป็นแนวทางการให้บริการ ตามกระบวนการคุณภาพแก่หน่วยบริการ โดยครอบคลุมการให้การปรึกษา ทางพันธุศาสตร์ การตรวจกรองด้วยวิธี Quadruple Test การตรวจวินิจฉัยทารกในครรภ์ก่อนคลอด การยุติการตั้งครรภ์ และการดูแลเด็กกลุ่มอาการดาวน์ เพื่อให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติในแนวทางเดียวกันและให้หน่วยบริการจัดระบบเครือข่ายบริการแบบครบวงจร โดยสามารถเรียกเก็บเงินชดเชยได้ตามรายการกิจกรรมบริการ


ทั้งนี้ สำหรับการเข้ารับบริการการตรวจคัดกรองทารกกลุ่มอาการดาวน์ หญิงตั้งครรภ์ทุกคน ที่สามารถเบิกจ่ายตามสิทธิ์ได้นั้น จะต้องเข้ารับบริการตามเงื่อนไขของสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ดังนี้

1) กระบวนการในการเข้ารับการปรึกษาทางพันธุศาสตร์

2) การเข้ารับการตรวจเลือดคัดกรองโดย Quadruple Test ซึ่งหากมีความเสี่ยงต่ำจะเข้าสู่กระบวนการฝากครรภ์ตามปกติ หรือหากมีความเสี่ยงสูง จะเข้าสู่กระบวนการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด

3) รับการตรวจวินิจฉัยก่อนคลอด โดยการเจาะตรวจหาโครโมโซมของทารกจากน้ำคร่ำหรือเลือดจากสายสะดือทารก หากพบโครโมโซมผิดปกติ จะให้คำปรึกษาแก่หญิงตั้งครรภ์และสามี ในการเลือกฝากครรภ์ต่อหรือยุติการตั้งครรภ์ ซึ่งหากหญิงตั้งครรภ์และครอบครัวต้องการตั้งครรภ์ต่อ ก็พร้อมให้คำแนะนำ ช่องทางการดูแลต่อเนื่องสำหรับเด็กกลุ่มอาการดาวน์ที่เหมาะสมต่อไป” อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในที่สุด

แต่เนื่องจาก Quadruple Test หรือ Quad Marker test ความแม่นยำเพียง 80-85% ดังนั้น MomGuard จึงน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เพราะใช้เทคโนโลยี NGS (Next Generation Sequencing) ภายใต้ Platform ILLUMINA ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับโลก มีความแม่นยำมากกว่า 99% สามารถตรวจได้ครบทุกคู่โครโมโซม 1-22 ตรวจความผิดปกติของโครโมโซมเพศและทราบเพศของทารก ซึ่งถือว่าราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับคุณภาพและความปลอดภัยที่ได้รับเลยค่ะ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ภาพด้านล่างนี้เลยค่ะขอขอบคุณแหล่งที่มา : กรมอนามัย หนุนหญิงตั้งครรภ์ทุกวัย ตรวจคัดกรองดาวน์ซินโดรม เตรียมความพร้อมให้ครอบครัว - อนามัยมีเดีย (moph.go.th)


สนใจตรวจดาวน์ซินโดรมติดต่อ "MomGuard Thailand"

Tel: 02-114-7635

Mobile: 091-705-6754

Line: MomguardTHดู 26 ครั้ง

Comments


bottom of page