top of page

กรมอนามัย เตือนคุณแม่ตั้งครรภ์ฟันผุ เสี่ยงคลอดก่อนกำหนด – น้ำหนักน้อย

ปัญหาโรคเหงือกอักเสบ มักพบได้บ่อยในหญิงตั้งครรภ์ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน ส่งผลให้เกิดการอักเสบของเหงือกและเนื้อเยื่ออ่อนต่างๆ ได้ง่าย เมื่อถึงช่วงตั้งครรภ์ เดือนที่ 4 – 6 หรือ คุณแม่ควรพบทันตแพทย์ เพื่อตรวจฟันและคำแนะนำการดูแลช่องปากที่ถูกต้อง ก่อนที่ช่องปากจะมีปัญหาโดยนายแพทย์สุวรรณชัย ได้กล่าวว่า “จากรายงานการศึกษาสภาวะสุขภาพช่องปากและพฤติกรรม ที่เกี่ยวกับสุขภาพช่องปากของหญิงตั้งครรภ์ที่มารับบริการในโรงพยาบาล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 2563 พบว่า หญิงตั้งครรภ์ฟันผุร้อยละ 50.5 แม่ที่มีฟันผุหลายซี่จะมีปริมาณเชื้อแบคทีเรียในช่องปากมาก มีโอกาสสูงที่จะถ่ายทอดเชื้อจากแม่สู่ลูกมากขึ้น ทำให้ลูกมีความเสี่ยงสูงในการเกิดโรคฟันผุ นอกจากนี้ มีการศึกษาที่แสดงให้เห็นว่า โรคปริทันต์อาจเป็นปัจจัยเสี่ยงของการเกิดภาวะคลอดก่อนกำหนดและเด็กมีน้ำหนักแรกเกิดน้อยได้ ดังนั้น การได้รับบริการขูดหินน้ำลาย และทำความสะอาดช่องปากจะช่วยลดภาวะเหงือกอักเสบ ส่วนการอุดฟันช่วยลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียในช่องปากหญิงตั้งครรภ์”


นอกจากฟันผุ ปัญหาสุขภาพช่องปากขณะตั้งครรภ์มีอะไรบ้าง ?

ขณะตั้งครรภ์ อาจเกิดโรคเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากได้หลายชนิด โดยภาวะที่มักพบบ่อย ได้แก่


  • ฟันผุ เกิดจากการใส่ใจดูแลช่องปากที่ลดลง ร่วมทั้งการรับประทานอาหารที่มากขึ้นกว่าเดิม

  • เหงือกอักเสบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมน ภูมิคุ้มกันร่างกาย และการเปลี่ยนแปลงของแบคทีเรียเดิมที่อยู่ภายในช่องปาก

  • โรคปริทันต์ เกิดจากการติดเชื้อที่เหงือกแบบเรื้อรัง ซึ่งอาจมีอาการรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ หากไม่รับการรักษา

  • เนื้อฟันกร่อน มักเกิดจากแพ้ท้อง จนอาเจียน ทำให้กรดในกระเพาะอาหารขึ้นมาสะสมอยู่ภายในช่องปาก ซึ่งเมื่ออาเจียนเสร็จ คุณแม่ควรแปรงฟันหลังจากอาเจียนอย่างน้อย 1 ชั่วโมง เพื่อทำความสะอาดกรดภายในช่องปาก

  • เนื้องอกในช่องปาก เป็นอาการที่มักเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนระหว่างตั้งครรภ์ และเนื้องอกสามารถยุบไปได้เองหลังจากคลอดบุตร แต่หากเนื้องอกมีเลือดออกหรือทำให้เคี้ยวอาหารลำบาก ควรรีบไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาทันที


“ทั้งนี้ หญิงตั้งครรภ์ควรดูแลฟันของตนเองเป็นพิเศษ เพราะหากมีปัญหาเหงือกอักเสบและฟันผุ จะส่งผลให้เกิดความผิดปกติกับเหงือกและฟันของลูกได้ เนื่องจากฟันน้ำนมของลูกเริ่มสร้างตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์มารดาเพียง 6 สัปดาห์เท่านั้น หากแม่ได้รับสารอาหารไม่ครบถ้วนจะส่งผลให้ลูกมีการสร้างหน่อฟันที่ผิดปกติ ลูกจะเกิดฟันผุง่าย หญิงตั้งครรภ์จึงควรแปรงฟันตามสูตร 2-2-2 คือ แปรงฟันด้วยยาสีฟันผสมฟลูออไรด์อย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง แปรงฟันนานอย่างน้อย 2 นาที ไม่กินอาหารและเครื่องดื่มหลังแปรงฟัน 2 ชั่วโมง ทำความสะอาดซอกฟันด้วยไหมขัดฟัน เพื่อลดโอกาสที่จะสูญเสียฟันเพิ่มขึ้น เข้ารับการตรวจฟันและทำความสะอาดฟัน ฟรี ณ หน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนกับ สปสช.” อธิบดีกรมอนามัยกล่าว


>> Promotion MomGuard Thailand ตรวจดาวน์ซินโดรม (NIPT TEST)


สนใจตรวจดาวน์ซินโดรมติดต่อ "MomGuard Thailand"

Tel: 02-114-7635

Mobile: 091-705-6754

Line: MomguardTH

FB: MomguardTH

IG: MomguardTH


#NIPTTEST

#NIPT

#ตรวจดาวน์ซินโดรม

#MomguardTHNIPT

#ทารกในครรภ์

#คุณแม่ตั้งครรภ์ดู 45 ครั้ง
bottom of page